Wie zijn wij 2018-05-22T15:41:55+00:00

HAYAT, SAMEN WERKT HET!

“Hayat, samen werkt het!” is een project om een betere dialoog tot stand te brengen tussen overheidsinstellingen, Ngo’s, Belgische bedrijven en bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in België.

BETERE DIALOOG

Dat er een nood was aan betere dialoog, werd al snel duidelijk toen Iconium in 2014 zijn eerste contacten had met bedrijven die de stap wilden zetten naar meer diversiteit binnen het eigen personeelsbestand.

“We kunnen ze niet bereiken” en “we hebben angst voor het maken van fouten in onze communicatie”, waren echter telkenmale de argumenten waarom diversiteit binnen het bedrijf nog niet was bereikt op alle niveaus.

Hayat wat “leven” betekent, zowel in het Turks als Arabisch, vormt de leidraad doorheen alle communicatie en zal deze 5 thema’s omvatten: studerenwerken en werk vindenwonengezondheid en ontspanning.

Hayat heeft als doel om, naast het bezorgen van gerichte informatie hieromtrent, van diversiteit het nieuwe normaal te maken binnen bedrijven en een beter afgestemd product- en dienstenaanbod te creëren voor diverse bevolkingsgroepen, door het aangaan van een dialoog.
Hayat wenst deze betere communicatie te realiseren in samenwerking met etnisch-culturele verenigingen welke met regelmaat worden bezocht, zoals ontspanningsruimten van gebedshuizen, buurthuizen, sportverenigingen, vrouwenverenigingen e.a., dit door diverse communicatiemiddelen in te zetten zoals sociale media, narrow casting (Mediaschermen) alsook traditionele media.
Hayat stelt zich op als een lobbyist die tracht dingen te verwezenlijken die diversiteit stimuleert, en etnisch culturele minderheden ten goede komt.

Ary Maes, bezieler van het project Hayat

SOLLICITEREN?

Wil je graag deel uitmaken van ons team en mee ons verhaal versterken?
Is diversiteit iets waar jij sterk in gelooft?
Is diversiteit een deel van jouw DNA?
Denk jij een van die puzzelstukjes te zijn die er voor kan zorgen dat Hayat één mooi geheel wordt
en voor verandering kan zorgen?

Bezorg ons dan jouw verhaal waaruit mag blijken dat jij inderdaad het verschil kan maken
en je gedreven bent om ook in de toekomst jouw stempel te zetten.

Neem snel contact met ons op!

SOLLICITEER!