VDAB 2017-08-30T22:54:53+00:00

EVEN VOORSTELLEN

In de meer dan 100 VDAB-vestigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel werken er 4.700 VDAB-medewerkers. Zij begeleiden dagelijks honderden werkzoekenden op weg naar een job.
Zo helpen we mee om de 360.000 werkzoekenden die zich jaarlijks op de arbeidsmarkt bewegen aan een job te helpen én zorgen we voor de invulling van 226.000 vacatures van bedrijven en organisaties.

VDAB doet dat niet alleen. Samen met meer dan 700 gespecialiseerde partners in binnen- en buitenland, zoeken we naar oplossingen op de arbeidsmarkt. Dit is de ideale manier om elk jaar opnieuw duizenden mensen via tal van samenwerkingsverbanden aan een job te helpen, op te leiden of loopbaanadvies te geven.

Wij krijgen hulp van:

  1. strategische partners, met wie we structurele en duurzame oplossingen uitstippelen;
  2. sectorpartners, die sectorspecifieke competenties en inzichten leveren;
  3. doelgroeppartners, die ons helpen de aanpak af te stemmen op maat van specifieke groepen.

VDAB is er voor iedereen en gedurende de hele loopbaan. We bieden zelf of in samenwerking met partners bemiddeling, gespecialiseerde begeleiding en opleidingen aan. We doen dat via een uitgebreid net van kanalen zodat iedereen vlot zijn weg naar onze dienstverlening vindt: via onze website vdab.be, onze online coaching, het gratis telefoonnummer 0800 30 700 en in de honderden Werkwinkels in Vlaanderen. Daarnaast staan we klaar met heel wat opleidingen in onze VDAB-competentiecentra, online leren en met werkplekleren. En dit voor zowel werkzoekenden, werknemers als werkgevers.

EEN UITGEBREID AANBOD

VDAB heeft het afgelopen jaar meer vacatures ontvangen dan eender welk jaar in de voorbije 15 jaar: in 2016 ontvingen we maar liefst 1.350.155 vacatures en dat is een groei van 27,1% ten opzichte van 2015.

Vind een job waar en wanneer je maar wil: op onze site vdab.be maar ook op onze mobiele app ‘vind een job’ kan je makkelijk een job zoeken die bij je past, in de regio die je wil. Maak je een jobselectie? Dan kan je deze jobselectie bewaren zodat je automatisch vacatures op maat ontvangt in je mailbox. Je vindt alle vacatures van VDAB en zijn partners op: vdab.be/jobs.

Ben je eerder op zoek naar een opleiding, ook dan vind je dit op vdab.be/opleidingen.

62.300 cursisten volgden in 2016 een VDAB-opleiding, daar bovenop waren er 31.000 mensen die een online cursus van VDAB volgden en nog eens 49.319 mensen deden dit meteen in een bedrijf. 66% was 3 maanden na een opleidingstraject aan het werk.

DE ESSENTIE

Voor elke werkzoekende een geschikte vacature vinden  en voor elke vacature een geschikte kandidaat.

Dat is de essentie van onze aanpak. Maatwerk wordt daarbij steeds belangrijker en daardoor kunnen we vlugger nagaan wat het beste traject naar werk is.

Onze dienstverlening vertrekt vanuit de vraag van de werkgevers.
Om die vraag in te vullen, houden we vooral rekening met de competenties van onze werkzoekenden. Zo kunnen we elke werkzoekende doeltreffend naar vacatures leiden. Dé werkzoekende bestaat niet, want de behoeften van jongeren onder de 25, tussen 25 en 55+ of van zij die meer dan één jaar werkzoekend zijn, verschillen.

Voor elke jongeren kunnen we binnen 4 maanden werkloosheid een job of een persoonlijke begeleiding aanbieden. En eind december 2015 was 26,10% van de nieuwe ingeschreven werkzoekende 55-plussers binnen de 12 maanden na hun inschrijving al weer aan het werk. Werkzoekenden die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, helpen we verder via onze gespecialiseerde dienstverlening, een intensieve begeleiding en bemiddeling naar werk.
Ook werknemers met loopbaanvragen krijgen bij VDAB kwaliteitsvolle informatie zoals tips en advies over opleidingen, solliciteren, vacatures, …

MEER DIVERSITEIT

Meer diversiteit op de arbeidsmarkt

Vlaanderen telt 60.781 werkzoekenden met een migratieachtergrond of 27% van de geregistreerde arbeidsreserve.

“Onze arbeidsmarkt is bijlange geen afspiegeling van de bevolking en dat is niet alleen maatschappelijk onwenselijk omdat je zo geen gelijke kansen-samenleving creëert, maar ook economisch; uit onderzoek blijkt immers dat een divers personeelsbestand samengaat met een grotere bedrijfsperformantie, meer innovatie en een grotere wendbaarheid.

Het binnenbrengen van diversiteit in een organisatie is een meerwaarde op zich die groter kan zijn dan de klassieke competentiekloof tussen kandidaten, en een vaardigheid die een organisatie echt verrijkt.”
Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van VDAB over diversiteit op de arbeidsmarkt 

Meer diversiteit in het VDAB-klantenbestand vertaalt zich in een toegespitste VDAB- dienstverlening. Het aanbod in het kader van de inwerkingstrajecten is daarbij illustratief. Inwerkingstrajecten zijn begeleidingstrajecten die als surplus een aantal specifieke acties omvatten zoals loopbaanoriëntatie voor anderstaligen, Nederlands als tweede taal (NT2) of doorverwijzingen naar het onthaalbureau voor een cursus maatschappelijke oriëntatie.

EVOLUTIE

VDAB evolueerde van een milieubewust, naar een duurzaam ondernemend overheidsbedrijf.

Duurzaam ondernemen zit in ons DNA. Het maakt deel uit van onze strategische keuzes en het krijgt vorm op alle niveaus van onze organisatie. Met resultaat. Zo kregen we de ‘Lean and Green’-award, een erkenning voor bedrijven die zich engageren om binnen een termijn van 5 jaar hun CO2-uitstoot van logistieke- en transportactiviteiten met minimaal 20% te verminderen.

Extra inzet in de dienstverlening

In  2016 kregen we van de Vlaamse regering de mogelijkheid om 35 extra medewerkers aan te werven.
Zij werden meteen ingezet bij screening en in allerhande specifieke projecten, zoals:

  • het partnerschapsproject ‘@level2work’, ondersteund door het Europees Sociaal Fonds en het Asiel-Migratie-integratie-Fonds, gericht op hoogopgeleide anderstaligen;
  • oriëntatie en bemiddelingstrajecten voor de doorstroom van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, van onderwijs naar VDAB;
  • mentoring;
  • trajecten voor analfabete anderstaligen.

Daarnaast is VDAB ook partner in bijkomende projecten ondersteund vanuit het Europees Sociaal Fonds, zoals de projecten gericht op innovatie in de steden Gent en Antwerpen en het project ‘Vluchtelingen en ondernemerschap’. Er wordt ook maximaal ingezet op oriëntering en op taal- en werkervaringstrajecten met de NT2-instructeurs.