Team 2018-05-06T13:48:43+00:00

LE HAYAT TEAM

Ary Maes
Ary Maes
Een carrière uitbouwen mag geen doel op zich zijn! Het moet je helpen in het leven, dingen te realiseren die een veel hogere waarde in zich hebben. Persoonlijk heb ik als doel mensen rondom mij te engageren het beste uit zichzelf te halen en eveneens een hoger doel na te streven. Een gemeenschappelijk en maatschappelijk verantwoord doel nastreven dat het geluk van mijn gezin en mijzelf garandeert, vormt mijn drive in het leven.
Gurhan Tasatan
Gurhan Tasatan
In mijn vroege tienerjaren kwam ik voor het eerst in contact met enkele kinderen die net zoals mij van Turkse origine waren. Door hen leerde ik ook de Turkse cultuur kennen. Ik merkte toen dat er grote culturele verschillen waren tussen de twee gemeenschappen waarin ik opgegroeide.
Het feit dat ik thuis ben in beide culturen is voor mij een groot voordeel, zowel in mijn sociaal leven als in mijn professionele carrière.
Hatice Karakaya
Hatice Karakaya
Ik ben opgeroeid in een multiculturele stad vol diversiteit en daar ben ik fier op als geboren en getogen Turkse Gentenaar. Ik sta open voor elke uitdaging die een bijdrage levert aan onze maatschappij. Ik zie diversiteit, multiculturaliteit, solidariteit, barmhartigheid allemaal in lijn met het woordje empathie. Als we empathie kunnen tonen voor de medemens zullen we in deze trend van globalisering een harmonieuze samenleving kunnen opbouwen waar jong en oud, blank en gekleurd met elkaar kunnen leven. Ik wens dat iedereen integraal deel uitmaakt van deze samenleving waar we met zijn allen aan moeten werken. Mensen hierin motiveren, is al heel mijn leven een van mijn grootste ambities geweest.
Joseph Steimetz
Joseph Steimetz
Ik ben geboren en getogen in België. Meer specifiek, in Antwerpen, dat met zijn 172 nationaliteiten één van de meest multiculturele steden is van Europa. In plaats van die multiculturaliteit als een zwaktepunt te beschouwen, moeten wij het, integendeel, als een sterktepunt beschouwen. Dat iedere individu, met zijn of haar achtergrond uniek aan onze samenleving is en zo de samenleving net rijker maakt. Zelf ben ik van Joodse origine en hoor vaak van anderen dat de Joden in een gesloten gemeenschap leven… Persoonlijk heb ik er mijn missie van gemaakt, om net die stelling te ontkrachten en aan te tonen dat Joden niet in een gesloten bubbel leven of ontoegankelijk zijn maar dat wij net open en toegankelijk zijn. Ik ben er zeker van dat ik, samen met het voltallig Hayat team succesvol zal zijn in het dichter bij mekaar brengen van de mensen en hen te verbinden over alle verschillen heen! Als iedereen « samen » vooruitdenkt, komt het succes vanzelf.
Mohsin Elahi Khan
Mohsin Elahi Khan
Morad El Boujdaini
Morad El Boujdaini
Gedreven door mensen en organisaties en de manier waarop deze met mekaar interageren, met behoud van ieders rijkdom, voel ik me verantwoordelijk om succesvolle interactie te beogen tussen deze twee. In de huidige context, waar mensen en organisaties continue worden geprikkeld door een diversiteit aan kleuren, smaken, geuren, beelden en gewoontes, vind ik het belangrijk, zelf komende van twee werelden, om bruggen te bouwen om mensen en organisaties verder te leiden naar een gezamenlijk succes in een geslaagde samenleving.
Jamila Zahnoun
Jamila Zahnoun
Laten we samen bouwen aan een betere samenleving, voor onszelf en voor onze kinderen: veilig, tolerant, rechtvaardig, zonder discriminatie, racisme of geweld en met gelijke kansen voor iedereen!
Mohamed Yusuf
Mohamed Yusuf
Seyma Koksal
Seyma Koksal
Medine KAÇAR
Medine KAÇAR
Ik ben geboren in Turkije en opgegroeid in België.
Ik heb een vaderland én een moederland. Beide landen zijn voor mij heel belangrijk en liggen me nauw aan het hart. Mijn ambitie is dan ook om de samenleving bewust te maken van de rijkdom waarin we leven. De diversiteit in onze samenleving is een pluspunt van waaruit we met zijn allen nog veel te leren hebben. Helaas ziet niet iedereen dit zo… De wereld van vandaag is niet meer de wereld van gisteren, de globalisering is een feit! Al meer dan een halve eeuw zijn verschillende culturen aanwezig in België. Het is dan ook hoog tijd om deze culturen vertegenwoordigd te zien op verschillende vlakken van onze maatschappij.
Anouar Regragui
Anouar Regragui
Ik ben geboren in Tanger Marokko. Hoewel mijn leven daar zeker geen sprookje was, zal ik nooit mijn roots loochenen… Het is wie ik ben en wat mij als persoon gemaakt heeft. Sinds 2002 ben ik in België, en dat betreur ik niet, integendeel! Ik grijp elke kans om het hier te kunnen maken en mee aan deze gemeenschap te bouwen. De armoede die ik gekend heb in Marokko vormt ergens mijn drive om dingen te realiseren en een verschil te kunnen maken. Ik heb 5 jaar in Brussel gewoond om via Bornem, Sint-Niklaas uiteindelijk in Mechelen mijn stek te vinden. Ik hoop, neen, ben zeker dat ik samen met het Hayat team en mijn positieve ingesteldheid het verschil zal maken!
Beyhan Agirdag
Beyhan Agirdag
Hoe anders, verschillende culturen ook mogen zijn, eten brengt ons samen. En dat was ook mijn uitgangspunt toen ik als hobbykokkin een profiel aanmaakte op Instagram, Mutfaktayim_b. Dat is in een mum van tijd uitgegroeid tot een fenomeen met bijna 200.000 volgers. Op de verschillende sociale media presenteer ik gerechten die vaak een cross-over zijn van Turkse en Westerse culinaire gerechten. Regelmatig geef ik ook workshops over deze verschillende keukens. Als een Limburger in hart en nieren ben ik ook trots op mijn wekelijkse bijdrage in Het Belang Van Limburg.
Hanae Benallal
Hanae Benallal
Dankzij de multiculturele samenleving waarin wij de dag van vandaag leven heb ik geleerd een oog te hebben voor de goede kanten van mensen om me heen en om niet verblind te zijn door de verschillen. Niet iedereen heeft tenslotte hetzelfde kijk op de wereld, dat is juist wat onze maatschappij rijker maakt. Ik zie diversiteit als een puzzel, elke puzzelstuk is anders: sommige met hoekige randen andere, afgeronde. De maatschappij is net zo, wij hebben elkaar nodig om de puzzel compleet te maken. Samen vormen we, ondanks die differentiatie, één geheel.
Volkan Ateş
Volkan Ateş
Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, een stad die bruist van verschillende nationaliteiten. Hier heb ik verschillende culturen, godsdiensten en mensen leren kennen in al hun verscheidenheid. Hetgeen ons verbond ongeacht de achtergrond was de taal en locatie. Verschillende mensen die toch hand in hand een samenleving vormden. Als wereldburger streef ik dan ook naar diversiteit binnen mijn eigen leefwereld. Diversiteit die mij helpt groeien als mens! Een wereld waar kleuren samensmelten als in een regenboog…mooi streefdoel toch?
Nihad El Aabedy
Nihad El Aabedy
Met een open en kritische geest, gedreven door een passie om te begrijpen en begrepen te worden, omarm ik diversiteit in al haar aspecten. In een wereld die steeds verder globaliseert, vind ik het echter belangrijk om met een bewuste visie op diversiteit en inclusie door het leven te gaan. Diversiteit inspireert en verbindt maar mag niet vervallen in een abstract ideaal. Als onderdeel van de maatschappelijke realiteit moet diversiteit begrepen worden in het licht van maatschappelijke trends en evoluties. De nodige inzichten en nuances hieromtrent zijn dan ook onontbeerlijk.
Karim Amghar
Karim Amghar
Samen Sterker! Daar sta ik voor. Als onderwijsprofessional probeer ik dagelijks mensen in verbinding te brengen met elkaar om daar vandaan samen te mogen bouwen aan een mooier morgen. In deze snel veranderende samenleving is het wijsheid dat we onze jongeren de juiste tools meegeven om te kunnen omgaan met deze snelle veranderingen, hierbij moet je denken aan kritisch denken en omgaan met moeilijke onderwerpen. Ik zet me dagelijks in voor verbinding in de samenleving om radicalisering & polarisatie te voorkomen. Mijn tip: zie je roots als een kracht en zoek samen naar common ground. In verbinding met het verleden, werken aan het heden voor een beter morgen!
Ershad Yaftali
Ershad Yaftali
« We can’t help everyone, but everyone can help someone » zeg ik altijd als ze mij erop wijzen dat we niet iedereen kunnen helpen. Dankzij mijn persoonlijke ervaringen in diverse samenlevingen ben ik ervan overtuigd geraakt dat we kunnen leven in een vrije wereld waar iedereen zicht thuis voelt. Ik streef naar mijn doel om mijn droom te bereiken. Als politiek geëngageerde iemand heb ik heel veel dromen die ik graag zou waarmaken. Als niet begeleid minderjarige vluchteling woon ik sinds 2001 in België. Maar ondertussen ben ik Belg en weet ik perfect hoe we samen deze samenleving vooruit kunnen helpen.
Bouchra Boukayoua
Bouchra Boukayoua
Ik ben het resultaat van een samenleving die gekenmerkt wordt door een multiculturalisme die niet meer weg te denken is. Zowel op persoonlijk als op sociaal vlak beschouw ik dit als een wederzijdse verrijking. Ik krijg namelijk de kans om talrijke inspirerende ideeën op te doen, ervaringen uit te wisselen en open te staan voor andere culturen en gebruiken. Elke dag opnieuw wens ik een bijdrage te kunnen leveren aan mijn directe omgeving en aan de maatschappij. Ongeacht de verschillen, hebben we immers heel wat gemeen.