Rachida Coaching 2017-12-03T10:26:28+00:00
Rachida Coaching

TEAMCOACH EN MENTOR

Van verschil naar verbindend samenwerken

Teamleden zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Elk teamlid vervult een rol die de teamdoelstellingen helpt realiseren. Die rol wordt ook gekleurd door o.a. hun kijk op heel wat dingen, hun levensvisie of verwachtingspatroon. Soms zijn er ook onbesproken spanningen of teleurstellingen aanwezig. Dit alles beïnvloedt het teamfunctioneren, vaak zonder dat men het echt goed door heeft. Zeker wanneer er ongemakken ontstaan omwille van verschillen in leeftijd, geslacht, levensvisie, achtergrond of beperking van iemand. Als coach begeleid ik het team om deze dynamieken op een veilige en constructieve manier te herkennen, te benoemen en te plaatsen. Op die manier komt er weer ruimte voor resultaat en samenwerking. Verschil wordt verbinding. En de focus verlegt zich naar de inzet van elkaars sterktes. De teamresultaten en de werksfeer verbetert.

In samenspraak met de bedrijfsleiding en/of HR-departement begeleid ik het team op een veilige manier om deze onderliggende elementen te ont-dekken, te benoemen en ruimte te geven.  Op die manier leert het team hoe ze op een constructieve manier lucht kunnen brengen in hun samenwerking. Er is zoveel meer dat hen verbindt dan de ogenschijnlijke verschillen. Hier fungeer ik als gids, procesbegeleider en coach.

ORGANISATIECOACH

Naar de kern van de zaak

De arbeidsmarkt heeft een rijkdom aan talenten en competenties.  Steeds meer en meer ondernemingen ervaren dat talenten en competenties los staan van kenmerken zoals leeftijd, geslacht, origine of levensvisie. Ondernemingen investeren in een HR-beleid dat zich daarop ent. Ze werken aan meer diversiteit of inclusie. In de praktijk ervaren ze dat de drempels toch nog aanwezig zijn: bij de instroom, doorstroom of zelfs op de werkvloer.

Samen met de bedrijfsleiding en HR-verantwoordelijken ont-dekken we de onderliggende mechanismen en patronen die het diversiteitsbeleid of inclusie vertragen of tegenwerken. M.a.w. we gaan tot de kern van de zaak. We buigen ze om waardoor acties en initiatieven de beoogde resultaten kunnen leveren. Dit proces biedt HR de kans om op een duurzame manier talenten in te zetten en te behouden. Het helpt een werkomgeving te creëren waar ruimte is voor ieders eigenheid en talenten gekoppeld aan de missie en visie van de onderneming.

LIFE EN LOOPBAAN COACH

De verborgen geschenken in het leven

Het leven is altijd in beweging, er zijn dingen die veranderen waar we in meegaan en andere dingen waar we toch soms even bij slikken. Het is een proces dat ook te zien is in onze loopbaan. Alles evolueert, groeit, bloeit of stopt zelfs. Als mens voelen we ons vaak heel ongemakkelijk wanneer we geconfronteerd worden met ongemak, tegenslag, verandering of zelfs positieve/negatieve wendingen. De vraag rijst dan van: hoe moet ik hiermee omgaan? Waarom kom ik dat nu tegen? Wat wil ik nu eigenlijk echt? Wat past bij mij? Samen met jou maken we de rode draad in jouw leven of loopbaan zichtbaar. Die rode draad helpt jou om op verhaal te komen en het juiste perspectief te leggen in je loopbaan of leven. Het wordt terug jouw loopbaan.

Op een intuïtieve en doordachte manier halen we dus jou (ja, jij) en jouw ding terug naar boven. Wat je onbewust weet en voelt, kleuren we terug in. Op die manier verscherpen we jouw loopbaan/levensvisie en wat jij uit je loopbaan of leven wilt halen. Daarna zoomen we in op wat je tegenhoudt en welke drempels je ervaart. Zo komen we tot de kern van de zaak waardoor de weg vrij komt voor jezelf en voor wat jij in je leven wilt creëren.

TRAININGEN

Ondervinding is de beste leermeesteres

Ondervinding is de beste leermeesteres. Kennis naar boven halen en terug een plaats geven, dat is wat ik doe. Mijn passie om mensen te inspireren deed me inzien dat elk individu een immens leervermogen aanboort wanneer ze, via ervaring en beleving, kennis en inzichten kunnen opdoen. Ze integreren meteen deze informatie en gaan er mee aan de slag. Het blijft plakken. Elke training krijgt dus – door een mix van procesbegeleiding, intuïtie en inspireren – een rijk gehalte aan kennis, inzichten en empowerment.

Authentiek communiceren? In deze training leer je in respect voor jezelf en anderen communiceren. Niet altijd evident. Want als je iemand ontmoet, dan zijn er heel wat factoren die de communicatie beïnvloeden (je uiterlijk, jouw functie/rol, geslacht, leeftijd, origine, levensvisie, …). Bewust zijn van die dynamiek is zo belangrijk om een gesprek of relatie op te bouwen.

Daarom gaan we aan de slag met een aantal uitdagingen zoals:

  • Wat is authentiek communiceren? Hoe herken je dat?
  • Welke dynamieken en mechanismen spelen een rol in de contacten die ik leg?
  • Hoe kunnen ze het contact bemoeilijken of juist vergemakkelijken?
  • Heeft hoe ik mezelf percipieer of zie invloed op hoe ik op anderen overkom?

MEER INFO

Wenst u meer info over Rachida Coaching?

Ontdek Rachida's blog
Lees verschillende getuigenissen
Neem contact op

WEBSITE