Onze Visie 2018-05-18T12:31:51+00:00

ONZE VISIE…

“Hayat, samen werkt het!” is een project welke werd uitgewerkt om een betere dialoog tot stand te brengen tussen overheidsinstellingen, Ngo’s, Belgische bedrijven en bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in België.

IS IT ALL ABOUT THE MONEY?

Om eerlijk te zijn winden wij er niet zo graag doekjes omheen, en zijn we liever direct…
Wat bedrijven als doel hebben is winst! En… daar is niks mis mee!

Het is tenslotte die winst die ervoor zorgt dat bedrijven hun verder bestaan niet in het gedrang komt, en zij uiteindelijk in een duurzame toekomst verder kunnen investeren.
Men zegt wel eens dat geld de wereld doet ronddraaien, niet? Of dat altijd in de juiste richting is, das natuurlijk iets anders.

Persoonlijk zijn we er van overtuigd dat door ons uitgewerkte win-win-win verhaal, de dingen echt in beweging krijgt. Bedrijven gaan tenslotte nooit zomaar in diversiteit investeren indien er geen ROI (Return On Investment) aan verbonden is. Maar, eenmaal die return gegarandeerd is, is er feitelijk geen enkele reden voor een bedrijf om het niet te doen!

Wij zijn er van overtuigd dat een economisch model de meeste kans op slagen heeft,
daar iedereen daar bij gebaat is. En na meer dan 50 jaar migratie is het hoogtijd die stap bewust te nemen!

EEN GEKLEURD VERHAAL IS GEEN ROZE VERHAALTJE…

Laat er ons niet van uitgaan dat meer diversiteit binnenbrengen bij bedrijven een “roze verhaaltje” is dat zonder problemen tot een succes wordt gebracht.

Verandering gaat altijd gepaard met spanningen die te wijten zijn aan onwetendheid, vooroordelen en het feit dat niet iedereen staat te springen hiervoor. Verandering komt vaak bij mensen over als een bedreiging op hun veilige en vertrouwde leefwereld.

Het ondersteunen en begeleiden van het management van deze bedrijven hierbij is essentieel, en een must om van diversiteit een succes te maken. Het aangaan van dialoog zal van het onbekende een bekende maken.

Samen met trajectpartners willen we hiervan een succes maken. De kennis is voorhanden, het is enkel een kwestie van mensen, instellingen en bedrijven met elkaar in contact te brengen om de nodige successen te oogsten. En daar willen wij als Hayat als lobbyist, bemiddelaar fungeren.

SORRY VOOR HET WOORD ALLOCHTOON!

Het debat rond dit woord willen we zeker niet opnieuw opentrekken… het is tijdsverlies welke wij ons als maatschappij niet meer kunnen veroorloven. De kern van het probleem dat onze maatschappij er nog steeds niet in is geslaagd om van onze diverse samenleving, een geslaagde diverse samenleving te maken, gaat echt niet met het al dan niet gebruiken van één woord worden opgelost!

Trouwens, schrap dit woord uit de woordenboek en er komt een nieuw woord waar men opnieuw over kan debatteren. Iedereen dient “gelijk” te worden behandeld, maar dat betekent niet dat iedereen gelijk is… We zijn net allemaal verschillend, en dat is nu net de kracht die achter diversiteit schuilt!
Andere competenties, andere meningen, andere inzichten, het zijn allemaal elementen die zorgen dat problemen in oplossingen worden omgezet.

Voor ons is allochtoon dus maar een woord welke duiding geeft aan het feit dat roots en cultuur van een persoon verschillend zijn aan de oorspronkelijke cultuur van het land waar hij woont.

Ga je ver genoeg terug in het verleden, dan zijn we feitelijk allemaal allochtonen… En das pas een interessant debat!

WIJ-ZIJ?

Wees niet naïef om te denken dat er geen wij-zij verhaal is, en je dit kan oplossen door plots enkel over wij te spreken. Het wij-zij verhaal zal er altijd zijn, maar het hoeft niks in de weg te staan van één geslaagde samenleving.

Het woord “samenleving” op zich, geeft zelf al aan dat verschillende mensen, culturen één geheel vormen.

MEER INFO?

Aarzel niet en neem contact op met ons, wij lichten graag toe hoe het project HAYAT wel degelijk van meerwaarde is voor uw onderneming, instelling of vereniging.

Al onze partners, zowel binnen profit alsook non-profit, vormen een deel van de puzzel die Hayat legt.

We zijn er sterk van overtuigd dat je enkel samen dingen in onze maatschappij kan veranderen.
Deel je deze visie en wil je er graag aan meewerken?

Neem dan snel contact met ons op!

CONTACTEER ONS!