Luca 2017-08-19T20:55:41+00:00

MISSIE

DIVERSITEIT ALS PRAKTIJK

Met het diversiteitbeleid van LUCA School of Arts, willen wij vanuit een inclusieve visie en een doelgroepenbeleid werken aan het vergroten van de kansen van alle studenten die het talent en de capaciteiten bezitten om hoger kunstonderwijs aan te vatten en te doorlopen, ongeacht hun gender, etnische, religieuze of economische achtergrond, schoolhistoriek, functiebeperking, seksuele geaardheid of leeftijd. We streven naar een open school met een breed netwerk van partners. Onze verhouding en dialoog met de samenleving en haar verschillende bevolkingsgroepen en culturen, zal een meerwaarde betekenen voor ons onderwijs, studenten en personeel.

We vertrekken vanuit de visie en het beleidsplan diversiteit van de Associatie KU Leuven en we beantwoorden hun oproep om verankering van de diversiteitsthema’s in LUCA School of Arts met vijf strategische doelstellingen en een actieplan, geënt op het specifieke karakter van een kunstenhogeschool.

VISIE

Diversiteit behoort tot het DNA van onze instelling. Het is een manier van zijn, denken en handelen die alle niveaus, alle opleidingen, alle diensten, alle medewerkers inspireert en engageert tot het realiseren van een school met een open en positieve houding ten aanzien van de superdiversiteit die onze maatschappij kenmerkt. We streven naar een kunstschool met een vertegenwoordiging van alle diverse bevolkingsgroepen die onze samenleving rijk is en waar elkeen wordt aanvaard, gerespecteerd, gestimuleerd en kansen krijgt ongeacht gender, etnische, religieuze of economische achtergrond, schoolhistoriek, functiebeperking, seksuele geaardheid of leeftijd.

Elk individu met talent moet gelijke kansen krijgen om zich in het hoger kunstonderwijs te ontplooien en te vormen en LUCA engageert zich om dit mee te realiseren

MIND THE GAP

Op 13 mei 2016 organiseerde LUCA School of Arts een diversiteitsnamiddag die startte met een lezing van Moussem over diverse canons in de kunst- en cultuurpraktijk, gevolgd door workshops rond etnomarketing, culturele identiteit en kunstenaarschap en hoger kunstonderwijs. De randanimatie omvatte verhalen, performances en foto’s rond diversiteit.

’s Avonds werd de thematiek breder opengetrokken naar diversiteit in het hoger onderwijs. Vanaf 18u30 organiseerde de Associatie KU Leuven een lezing van Maurice Crul (Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam) over superdiversiteit: ‘Valkuilen en springplanken in het hoger onderwijs’. Hierna volgde een debat met betrokken actoren.

VERSLAG

OPLEIDINGEN

Luca School of Arts:
academische  en professionele opleidingen:
één klik op:
OPLEIDINGEN

VACATURES

Luca School of Arts zoekt regelmatig nieuwe, gemotiveerde collega’s voor haar campussen in Brussel, Genk, Gent en Leuven.

Klik op de onderstaande knop voor het volledige, actuele overzicht.

VACATURES