FAQ 2017-05-07T19:42:27+00:00

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Hoe gaan jullie te werk om die diversiteit bij bedrijven te realiseren en te ondersteunen? 2017-05-06T16:37:43+00:00

Hayat zorgt voor verschillende communicatieplatformen en bouwt bruggen tussen
bedrijven, instellingen en verenigingen.

Een team van consultants binnen het Hayat project begeleidt en ondersteunt het ganse
proces, en neemt enkel genoegen met een succesverhaal!

Wie heeft er baat bij dit project? 2017-05-06T16:35:23+00:00

3x win?

1) Hayat werkt samen met allochtone VZW verenigingen om dit doel te bereiken. Deze
verenigingen zijn zowel culturele-, sport-, vrouwen- alsook Moskee verenigingen.
De verenigingen bekomen ondersteuning & sponsoring voor hun activiteiten en kunnen
hun leden in contact brengen met openstaande vacatures en andere opportuniteiten.

2) De bedrijven & partners halen hun voordeel uit dialoog, kennis alsook een instroom en
aanwerving van mensen in hun organisatie, welke het interne diversiteitsbeleid ondersteunen.
Daarnaast kunnen zij met deze verworven kennis een markt bereiken, en op een correcte manier.

3) Laat ons even integratie achterwege laten en participatie voorop zetten!
Enkel door samen te studeren, samen te werken, samen te wonen en samen te genieten,
kunnen we echt samen “leven”. Gemeenschappen worden uit een zeker isolement getrokken.

Het verhaal HAYAT… 2017-09-10T20:16:45+00:00

Een land als België ademt diversiteit uit en moet daar fier op zijn!
Diversiteit is geen probleem, integendeel, het is een rijkdom!

Hayat richt zich tot iedereen die er steevast in gelooft dat diversiteit een meerwaarde is,
en die het niet enkel bij woorden wil houden, maar effectief erin wil investeren.
Dat België een multiculturele samenleving is, hoeft niet meer in twijfel te worden getrokken.
Dat veel Belgische bedrijven nog steeds niet beseffen dat men in deze diversiteit moet
investeren, is jammerlijk genoeg eveneens een feit.

Het project Hayat wil dan ook meer diversiteit binnen brengen op de werkvloer bij deze
Belgische ondernemingen, en dit op alle niveaus!

Naast de diversiteit in personeel willen we dit ook bij deze bedrijven in hun product- en
dienstenaanbod bereiken!

Wat is het doel van dit project? 2017-09-10T20:17:06+00:00

Een geslaagde multiculturele samenleving!
Al onze medewerkers zijn ervan overtuigd dat streven naar een geslaagde multiculturele samenleving
enkel mogelijk is wanneer iedereen openstaat om:

• te leren van elkaar
• te investeren in elkaar
• ieders waarden te respecteren
• een integratie met behoud van waarden te accepteren

Hetgeen enkel een win-win-win situatie als gevolg heeft!