Duo For A Job 2017-12-03T10:07:22+00:00
Due For A Job

ONZE AANPAK

DUO for a JOB  linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk.

Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden.

DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen en Luik.

ONZE DOELSTELLINGEN

Tegen 2020 wil DUO for a JOB:

  • meer dan 2000 deelnemers van ons programma laten proeven doorheen het organiseren van bijzondere ontmoetingen tussen culturen en generaties..
  • Instaan voor de vorming van 1500 mentoren opdat zij hun kennis en ervaring optimaal kunnen delen.
  • de “natuurlijke” inschakelingsgraad van de jongeren in onze doelgroep verdubbelen(tot minstens 50%, een streefcijfer dat DUO overigens ruimschoots bereikt sinds de start van het programma).

SCHRIJF U IN ALS MENTOR!

Als mentor bij DUO for a JOB engageert u zich voor een sociaal en betekenisvol project. Na uw vorming bij DUO, ondersteunt u gedurende zes maanden iedere week een jongere. U zal samen met de jongere zijn of haar professioneel traject uitstippelen. U zal mee zoeken naar vacatures, sollicitaties voorbereiden, wijzen op het belang van gedragscodes horende bij deze zoektocht (denk bijvoorbeeld aan stiptheid) of gewoontes eigen aan de sector waar de jongere in wil werken… U kunt de jongere op vele manieren helpen tijdens zijn/haar traject! Door uw expertise en kennis te delen geeft u de jongere de kans om zijn toekomst uit te bouwen. U zal bovendien merken dat het uw levenzal verrijken!

Om deel te nemen aan dit avontuur moet u:

  • 50-plusser zijn
  • Professionele ervaring hebben, gepensioneerd zijn of nog tewerkgesteld.
  • Enkele uren per week beschikbaar zijn.
SCHRIJF U IN!

OP ZOEK NAAR WERK?

Je bent actief op zoek naar werk? Je weet niet hoe hier efficiënt mee om te gaan en zou graag deskundig advies op maat krijgen van een ervaren persoon?

Dan biedt DUO for a JOB de oplossing! We brengen jou – geheel gratis – in contact met een mentor die ruime ervaring heeft in de arbeidssector waar jij werk zoekt. De mentor, die jij één maal per week gedurende zes maanden zal ontmoeten, kan jou met zijn/haar expertise bijstaan.

Om te kunnen deelnemen aan het programma moet je:

  • Tussen 18 en 30 jaar oud zijn
  • Belg zijn met een migratieachtergrond (niet-EU) of over een verblijfsvergunning van minimum één jaar beschikken (oranje kaarten of studentenvisa gelden niet).Nederlands, Frans of Engels spreken.
  • Ingeschreven zijn bij VDAB of Actiris.
DEELNEMEN

ONS  STEUNEN

MAAK DEEL UIT VAN ONZE GEMEENSCHAP!

DUO for a JOB is een vereniging zonder winstoogmerk die zowel kan rekenen op subsidies als op de genereuze steun van financierders.

Door te kiezen voor DUO for a JOB, kiest u voor een concreet project dat een betere toekomst voor vele jongeren verzekert.

U kan bijdragen aan onze missie door een duo te sponsoren, of door één van onze commerciële partners te worden.

STEUN ONS!