Cevora 2017-12-03T09:46:24+00:00

OPLEIDINGSCENTRUM

Cevora: opleidingscentrum voor bedienden

Cevora is het Centrum voor Vorming van het Aanvullend paritair comité voor bedienden (pc 200). We versterken de duurzame inzetbaarheid en het welzijn:

  • van alle bedienden,
  • en van de werkzoekenden die we naar paritair comité 200 leiden.

Dat doen we voor de 55.000 bedrijven van het pc 200, om hun wendbaarheid en gezondheid te verhogen. Dankzij hun jaarlijkse bijdrage organiseren we opleidingen voor meer dan 400.000 bedienden over het hele land.

CEVORA WEBSITE

DIVERSITEIT: ONZE ACTIES

Amira Zoukani getuigt:

“Sinds 2 jaar werk ik op de studiedienst van Cevora. Ik maak ook deel uit van de werkgroep diversiteit want als Belg van vreemde origine had ik zin om de multiculturaliteit binnen Cevora te presenteren als een rijkdom. Binnen Cevora promoten we diversiteit. Dit zowel intern als extern via onze opleidingen en onze diensten. Eén van onze doelen is het behalen van het diversiteitslabel van Actiris, want een open cultuur en respect voor ieder zijn sleutelwoorden in ons werk. Ook al kunnen we diversiteit nog beter uitbouwen in onze organisatie, we slagen er wel al in om een positieve omgeving te creëren voor alle werknemers, zonder uitzondering.”

DIVERSITEIT BINNEN CEVORA

“Een grote meerderheid van de werknemers binnen Cevora zijn vrouwen. Dat is trouwens één van onze aandachtspunten. Mijn collega’s zijn heel verschillend op het gebied van cultuur, afkomst en leeftijd. Om beter om te gaan met al die verschillende profielen, hebben we enkele acties op poten gezet. Elke nieuwe werknemer bij Cevora krijgt bijvoorbeeld een meter of peter toegewezen. Wij werken ook samen met vzw’s die diversiteit promoten, zoals YOUCA, Youth for Change and Action of Gender@work.”

DIVERSITEIT NAAR BEDIENDEN EN BEDRIJVEN

“Rond verschillende aspecten van diversiteit hebben we opleidingen in ons aanbod. Het gaat bijvoorbeeld om omgaan met diversiteit in sommige sectorenpeter- of meterschap met een focus op diversiteit, van diversiteit een troef maken. Zijn onze klanten daarover tevreden ? Ik laat het hen zelf laten vertellen. Op www.cevorametu.be vindt u een aantal videogetuigenissen.”

WERKEN BIJ CEVORA

Cevora wil een afspiegeling zijn van onze samenleving, in al zijn diversiteit. Daarom moedigen we iedereen aan om te solliciteren, ongeacht origine, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst, handicap,…

Werken bij Cevora is: 

  • werken in een stabiele organisatie,
  • werken in eigen regio,
  • opleidingskansen krijgen,
  • uw werktijd flexibel organiseren.

Stuur een spontane sollicitatie via job@cevora.be of bekijk ons aanbod via onderstaande knop.

VACATURES